Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wypracowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu.

Od wielu lat w październiku funkcjonariusze Służby Więziennej pielgrzymują przed oblicze Jasnogórskiej Czarnej Madonny do Częstochowy.

KLASA PENITENCJARNA

01.09.2021

Rozpoczyna się nowy rok szkolny, wraz z którym w Zespole Szkół w Tyczynie kontynuowany będzie program pn. klasa penitencjarna. Partnerem szkoły w realizacji programu jest Zakład Karny w Rzeszowie.

Biwak w więzieniu

22.08.2021

W sobotnie przedpołudnie Polskie Radio Rzeszów nadawało swój program z Zakładu Karnego w Rzeszowie.

Nakrętki są ogólnodostępne, każdy z nas ma z nimi do czynienia i każdy przynajmniej raz dziennie taką nakrętkę plastikową odkręca.

Dobro powraca

18.08.2021

W dniu 17 sierpnia br. zwycięzca odebrał wylicytowany obraz.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej