Rokrocznie w trzeci czwartek miesiąca października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło przewodnie: "Zgoda buduje - niezgoda rujnuje". W siedleckiej jednostce trwa kampania edukacyjna upowszechniająca informacje o pozasądowej metodzie rozwiązywania sporów

Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Siedlcach zorganizowała kolejną edycję programu resocjalizacji „Abecadło porozumienia - porozumienie bez przemocy” z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy oraz kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych adresowany do recydywistów penitencjarnych.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zorganizował X Uniwersytecką Giełdę Pracy. Wydarzenie pozwala zaprezentować największych pracodawców regionu siedleckiego. Wśród nich nie zabrakło oczywiście przedstawicieli Służby Więziennej - Zakładu Karnego w Siedlcach

Funkcjonariusze siedleckiej jednostki penitencjarnej spotkali się w Zakładzie Karnym w Siedlcach z licealistami klasy mundurowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Kadra Zakładu Karnego w Siedlcach wzięła udział w kilkudniowym treningu strzeleckim. Swoje umiejętności doskonalili funkcjonariusze wszystkich pionów służby

Zakład Karny w Siedlcach i Nadleśnictwo w Siedlcach realizują z powodzeniem kolejne, wspólne inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego. Materiał drzewny dostarczany przez Nadleśnictwo w Siedlcach za więziennymi murami skazani zmieniają w budki lęgowe dla dziko żyjących ptaków. Zajęcia, w czasie których powstają budki odbywają się pod stałym nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej