W dniach 09-10 września 2023 roku w Siedlcach odbyły się XXIX Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym - jedna z największych imprez wystawienniczych we wschodniej Polsce. Jednym z wystawców była Służba Więzienna - Zakład Karny w Siedlcach

Wzorem lat ubiegłych Zakład Karny w Siedlcach włączył się do akcji Narodowego Czytania. Funkcjonariusze Służby Więziennej i osadzeni czytali "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Siedlcach kolejny raz zaangażowali osadzonych w zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci. Inicjatywie towarzyszy hasło "Pozytywnie zakręceni"

System Dozoru Elektronicznego – najnowocześniejsza, najbardziej efektywna i ekonomiczna, nieizolacyjna forma wykonywania kary pozbawienia wolności oraz środków karnych i zabezpieczających.

W przededniu uroczystości upamiętniających 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Siedlcach porządkowali mogiły Powstańców Warszawskich. Ponadto kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej zadbała o edukację historyczną skazanych upowszechniając w ramach oddziaływań kulturalno-oświatowych wiedzę o wydarzeniach z 1944r.

Za wysokim murem Zakładu Karnego w Siedlcach dobiegł końca kolejny program resocjalizacji z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia adresowany do recydywistów penitencjarnych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej