Program „Praca dla Więźniów”, zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną, polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową.

Dziś jest dzień, na który każde dziecko, małe i duże czeka z niecierpliwością.

Funkcjonariusze tarnowskiego zakładu karnego nie pozostają obojętni na los rodzin ukraińskich funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Święto Narodowe Trzeciego Maja, obchodzone jest w rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1791 roku.

W dniu 28 kwietnia mieliśmy przyjemność być z wizytą w VII Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie.

Okres nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy kojarzy się z wiosną, budzeniem się przyrody do życia, nadzieją związaną z Tajemnicą Zmartwychwstania, radością i otuchą.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej