W dobie wysokiego konsumpcjonizmu wśród społeczeństwa rządzi przekonanie, że im więcej tym lepiej. Coraz większa produkcja opakowań jednorazowych doprowadziła do tego, że jednym z ważniejszych elementów ochrony środowiska stał się recykling. Dlatego też w celu zwiększenia świadomości dotyczącej ponownego wykorzystania wielu surowców w zamojskiej jednostce penitencjarnej obchodzono Dzień Recyklingu.

W dniu 12 marca br. Zakład Karny w Zamościu podpisał porozumienia o wzajemnej współpracy z Nadleśnictwem Zwierzyniec i Biłgoraj. W wydarzeniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, przedstawiciel Nadleśnictwa Biłgoraj i Zwierzyniec, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cyprian Bas oraz  Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu płk Jacek Zwierzchowski.

W Zakładzie Karnym w Zamościu odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora jednostki.

Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto, które jest wyrazem szacunku dla płci pięknej. Święto Kobiet ustanowiono dla upamiętnienia walki o prawa wyborcze i lepsze warunki pracy dla kobiet, po raz pierwszy obchodzone było w 1911 roku.

W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu w zakładzie karnym zrealizowana została prelekcja patriotyczna połączona z wystawą historyczną na temat działań polskiego powojennego podziemia niepodległościowego.

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu zarządza się, co następuje::

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej