Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

8 listopada br. w Zakładzie Karnym w Zamościu podsumowywano IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Józef Piłsudski – ocalić od zapomnienia” Swoje prace do konkursu zgłosiło kilkudziesięciu osadzonych, odbywających karę pozbawienia wolności z terenu całego kraju.

21 października 2021 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji, warto w tym dniu wspomnieć, że zamojska jednostka penitencjarna, jak i pozostałe jednostki okręgu lubelskiego, objęta została projektem pod nazwą „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zachęcamy do udziału w drugiej edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości oraz konkursie mediacyjnym „Postaw na Mediację”

W październiku bieżącego roku, funkcjonariusze zamojskiego zakładu karnego wzięli udział w spotkaniu z dziećmi Szkoły Podstawowej nr 3 w Zamościu.

Kolejne ujawnienie próby przedostawania się na teren jednostki substancji niedozwolonej. Osobom próbującym przemycić za więzienny mur substancje niedozwolone nie brakuje pomysłów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej