W dniu 27.11.2023 r. na terenie Zakładu Karnego we Wronkach gościliśmy kolejną grupę uczniów, tym razem z Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.

Wizyta w Szkole Podstawowej w Bytyniu

W ramach kontynuacji współpracy z Fundacją SNAP w ostatnim czasie na terenie Zakładu Karnego we Wronkach odbyły się trzy koncerty muzyczno-profilaktyczne dla ogółu osadzonych recydywistów penitencjarnych w tym także odbywających karę pozbawienia wolności w ramach oddziałów terapeutycznych dla skazanych uzależnionych oraz skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, niosące pozytywne przesłanie dla osadzonych.

Pamiętamy o bohaterach

Za godną naśladowania postawę i dbałość o dobre imię służby Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach mjr Sławomir Matuszczak wyróżnił funkcjonariuszy. W uznaniu postawy jaką wykazali się funkcjonariusze gratulacje i podziękowania za zaangażowanie i profesjonalizm w podjętych działaniach zostały złożone również przez komisariat Policji we Wronkach.

15 listopada 2023 r. dokonano odbioru końcowego II etapu robót budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach”, na realizację którego Zakład Karny we Wronkach uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 22 670 117,65 zł.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej