W odpowiedzi na zaproszenie, przedstawiciele Zakładu Karnego w Wojkowicach w dniu 26.03.2024 r. udali się na organizowane w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich „Dni Kariery”.

Solidarni mundurowi

27.03.2024

26.03.2024 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach po raz kolejny wykazali się zasługującą na podziw inicjatywą odwiedzając Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy w Częstochowie „UFNOŚĆ”.

Funkcjonariusz wojkowickiej jednostki kpr. Marcin Jagusz ujął na gorącym uczynku poszukiwanego listem gończym przestępcę.

Dziś (23 lutego br.) w wojkowickim zakładzie karnym uroczyście powierzono obowiązki Dyrektorowi ppłk. Michałowi Ludwikowskiemu.

W dniach 14 i 16 lutego 2024 r. odbyły się uroczyste odprawy w celu powitania nowych Zastępców Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach.

W dniu 15 lutego 2024 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał ppłk. Michała Ludwikowskiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej