Miasto: Gdańsk

Ulica: Kurkowa 12

Kod pocztowy: 80-803

Email: oisw_gdansk@sw.gov.pl

Telefon: 58 323 10 02

Fax: 58 302 27 29

Leszek Możdżer skomponował dla "Nakręconych"

28.06.2018
„Nakręceni” to nazwa programu resocjalizacji przez sztukę, realizowanego w Zakładzie Karnym w Sztumie. Program jest efektem współpracy jednego z najwybitniejszych polskich muzyków, Leszka Możdżera z gdańską Służbą Więzienną. Finałem programu będzie film dokumentalny, którego...

Balt Military Expo 2018

26.06.2018
25 czerwca br. w Gdańsku rozpoczęły się 15. Bałtyckie Targi Militarne. Patronat honorowy nad targami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Duda w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018. Podczas ceremonii otwarcia targów Służbę Więzienną reprezentował płk Lesław...

Sztuka nie ma krat

17.06.2018
Sztumski Przegląd Sztuki Więziennej to najstarsze i największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Więźniowie angażując się twórczo, mogą nie tylko konstruktywnie wykorzystać czas kary, ale zadbać o swój rozwój osobisty, wzmocnić poczucie własnej wartości, właściwie...

Aktualności

Z okazji 101. rocznicy osadzenia w gdańskim areszcie przyszłego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz Kazimierza Sosnkowskiego - ówczesnego pułkownika Legionów Polskich 20 lipca 2018 r. w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające te wydarzenia.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, OISW w Gdańsku realizuje projekt pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. W pierwszym półroczu tego roku 197 osadzonych zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe, w tym 11 kobiet. Wszyscy osadzeni otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych.

W piątek, 22 czerwca drużyny reprezentujące jednostki penitencjarne Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku stanęły do sportowej rywalizacji w zawodach przeciwpożarowych. Pieczę nad organizacją zawodów, odbywających się w Braniewie, sprawował Areszt Śledczy w Elblągu.

„Bezpieczni w służbie i pracy-czyli jak pracować z trudnym podopiecznym". Funkcjonariusze gdańskiej Służby Więziennej ponownie szkolili kuratorów sądowych.

Ratują życie

19.06.2018

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, 14 czerwca br. w sali plenarnej Rady Miasta Gdańska 79. krwiodawców otrzymało odznaczenie Zasłużony dla Zdrowia Narodu-Honorowy Dawca Krwi. Wśród wyróżnionych przez Ministra Zdrowia byli funkcjonariusze gdańskiej Służby Więziennej.

15 czerwca 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Resocjalizacyjny wymiar pracy skazanych w wybranych krajach Europy”. W konferencji uczestniczył płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej