Miasto: Koszalin

Ulica: Młyńska 69

Kod pocztowy: 75-950

Email: oisw_koszalin@sw.gov.pl

Telefon: 94 318-23-61

Fax: 94 343-00-53

Walory resocjalizacyjne zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych

16.07.2018
Racjonalnie zaplanowany czas w trakcie odbywania kary zapobiega tworzeniu się i zacieśnianiu solidarności przestępczej, przeciwdziała nudzie, łagodzi stres wynikający z izolacji i deprywacji potrzeb, pozwala skazanym na rozwój i zaspokojenie potrzeby samorealizacji

„Poznański Czerwiec 1956” – Pamiętamy !

28.06.2018
28 czerwca 1956 robotnicy poznańskich Zakładów im. Stalina (obecnie im. Hipolita Cegielskiego) rozpoczęli strajk generalny, który przerodził się w wielotysięczną manifestację, a następnie walki uliczne - ówczesne wydarzenia w swojej prelekcji przedstawił pracownik IPN Pan Marcin Ozga

60 lat Zakładu Karnego w Czarnem

24.06.2018
1434 miejsca dla osadzonych, więzienny szpital, hale produkcyjne, dwa oddziały zewnętrzne, oddział aresztu śledczego i oddział terapeutyczny oraz dział Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych - Zakład Karny w Czarnem obchodził 60-lecie powstania.

Aktualności

Delegacja z Aresztu Śledczego w Koszalinie w dniach 2 – 6 lipca 2018 r. odbyła wizytę w Budapesti Fegyhàz Ѐs Börtön.

30 funkcjonariuszy honorowych dawców krwi - 13,5 litra życiodajnego płynu to efekt zbiórki krwi w Zakładzie Karnym w Koszalinie, która odbyła się w dniu 05 lipca w ramach akcji Mundurowy Dar Serca 2018 pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie.

26 czerwca br. Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku ppłk Marek Berg podpisał umowę w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych z Panem Janem Gurgun – Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku.

Praca penitencjarna

27.06.2018

Praca ze skazanymi w dużej mierze opiera się na angażowaniu ich do różnych tematycznych programów readaptacji.

12 czerwca 2018 r. w Karlinie funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie już po raz kolejny uczestniczyli w Ścieżce Dydaktycznej służb mundurowych pod hasłem „Bezpieczne Wakacje 2018”.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wierzchowie przystąpili do tegorocznej sztafety ,,Mundur na Rowerze 2018”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej