Miasto: Łódź

Ulica: ul. Smutna 21

Kod pocztowy: 91-729

Email: oisw_lodz@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 00 20

Fax: 42 675 00 02

Kolejne miejsca pracy dla osadzonych

21.06.2018
Zatrudnienie skazanych w ramach programu ''Praca dla więźniów''.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osadzonych

19.06.2018
Przygotowanie skazanych do życia w otwartym środowisku po opuszczeniu izolacji penitencjarnej jest jednym z zadań Służby Więziennej, realizowanym m.in. poprzez wyposażanie osadzonych w nowe kompetencje i umiejętności zawodowe.

"Dziel się życiem – oddaj krew"

13.06.2018
XX Honorowa zbiórka krwi w Zakładzie Karnym w Sieradzu.

Aktualności

Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie przeprowadzone zostały specjalistyczne ćwiczenia z ochrony przeciwpożarowej "Garbalin 2018". Ćwiczenia przeprowadzono przy współpracy Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy, Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Topoli Królewskiej.

Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi

Współpraca Służby Więziennej z innymi służbami jest wielopłaszczyznowa, tym razem Straż Graniczna korzystała ze strzelnicy w piotrkowskim areszcie

W dniach 5 – 8 czerwca 2018 roku, na strzelnicy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyły się XLVII Mistrzostwa Strzeleckie Służby Więziennej

XX Mistrzostwa Służby Więziennej w Tenisie Ziemnym "Sieradz 2018".

Po raz ósmy funkcjonariusze Służby Więziennej rywalizowali o miano najlepszych siatkarzy plażowych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej