Miasto: Wrocław

Ulica: Kleczkowska 35

Kod pocztowy: 50-211

Email: oisw_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: (71) 327-26-01

Fax: (71) 327-26-70

Służba Więzienna na festiwalu „Kameralne Lato”

11.07.2018
5 lipca 2018 r. w ramach „Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato” odbył się panel dyskusyjny „Film jako nowoczesne narzędzie profilaktyki społecznej i edukacji”, w którym wziął udział kpt. Bartłomiej Perlak reprezentujący Areszt Śledczy w Świdnicy.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa

11.07.2018
Funkcjonariusze Służby Więziennej upamiętnili dzisiaj 75. rocznicę ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię.

Służba Więzienna i Nadleśnictwo Śnieżka kształcą skazanych

06.07.2018
4 grudnia 2017 roku dyrektor Aresztu Śledczego, ppłk Ewa Bober podpisała umowę z Katarzyną Adamczyk, Nadleśniczym Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach. Na mocy umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu areszt śledczy skierował do pracy skazanych, którzy również otrzymali nowe kwalifikacje.

Aktualności

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu wydał w czerwcu br. nowy album pn. „ZARYS DZIEJÓW DOLNOŚLĄSKIEGO WIĘZIENNICTWA”. Każdy zainteresowany czytelnik będzie mógł bliżej poznać historię polskiego więziennictwa od końca XIX w., w szczególności losy dolnośląskiego więziennictwa po II wojnie światowej. Dla pasjonatów historii nie zabrakło wielu ciekawostek, również o nieczynnych miejscach odosobnienia. Album dostępny jest nieodpłatnie w 12 jednostkach...

W dniu dzisiejszym na terenie Zakładu Karnego w Strzelinie odbyło się uroczyste zawieszenie flagi państwowej.

W ramach wieloletniej współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu w Jeleniej Górze, pod nadzorem wychowawcy skazani uczestniczyli w pracach porządkowych prowadzonych na terenie przyległym do basenu miejskiego.

30 czerwca 2018 roku wykonano prace mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Kłodzku

Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie informuje o możliwości dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 3,7346 ha przeznaczonej do organizacji zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

W sobotę 16.06.2018r funkcjonariusze jeleniogórskiego aresztu wzięli udział w VII Festynie Integracyjnym pod hasłem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym. Festyn już po raz siódmy organizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej