1a7e604ceabc58944155a69ecdc3c49d5851d482.jpg

Harmonogramy udzielania wsparcia w projekcie pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Harmonogram zbiorczy PO WER 2020 OISW w Poznaniu Rozmiar: 144.2 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej