Skazanego na karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia wolności sąd wzywa do stawienia się w jednostce penitencjarnej w wyznaczonym terminie wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, książeczka żeglarska).

Do odbycia kary należy zgłaszać się:

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,

- w soboty od 8:00 do 12:00,

- po przerwie w karze pozbawienia wolności każdego dnia, przez całą dobę.

 

Przy przyjęciu skazany okazuje dokument stwierdzający tożsamość, podaje dane osobowe, informuje o zmianie danych osobowych, o miejscu zameldowania lub przebywania bez zameldowania, o uprzedniej karalności, o stanie zdrowia, a także o ciążących na nim zobowiązaniach alimentacyjnych. Skazany może być także poddany czynnościom mającym na celu jego identyfikację, a w szczególności:

- sfotografowaniu,

- oględzinom zewnętrznym ciała,

- pobraniu odcisków,

- okazaniu innym osobom.

 

Skazany przekazuje do depozytu dokumenty, pieniądze, przedmioty wartościowe i inne przedmioty, których nie może posiadać w celi.

Zgłaszając się do odbycia kary wskazane jest przyniesienie ze sobą kompletu odzieży odpowiedniego do pory roku (później odzież można otrzymać od bliskich na podstawie talonu), materiałów piśmienniczych (kartki, koperty, znaczki, długopisy), kart telefonicznych do aparatów samoinkasujących, gotówki.

Nie należy przynosić ze sobą przedmiotów wartościowych, biżuterii, telefonów komórkowych (oraz innych środków łączności), kart bankomatowych, obcej waluty, perfum, pościeli, kosmetyków, ręczników.

Jakiekolwiek wyroby tytoniowe, czy tzw. e-papierosy oraz żywność nie są przyjmowane.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej