DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Witold Poręba

 

 

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Stanisław Kotula

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Łukasz Gawron

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Wojciech Jończyk

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej