Deklaracja dostępności strony internetowej www.sw.gov.pl

Areszt Śledczego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa Areszt Śledczego w Krakowie jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Areszt Śledczy w Krakowie nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniania treści w ściśle ograniczonym zakresie.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej:  2017-01-01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

  • Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących.
  • Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-06-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Aresztu Śledczego w Krakowie oraz Centrum Zarządu Służby Więziennej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie nie działają skróty klawiaturowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do pana Piotra Stelmacha, mailowo – piotr.stelmach@sw.gov.pl lub telefonicznie – (12) 630 11 39.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

W takim żądaniu prosimy o podanie:

  • swojego imienia i nazwiska,
  • swoich danych kontaktowych,
  • dokładnego adres podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść
  • opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności strony lub jej elementów, nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do zakresu wskazanego w żądaniu.

Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi.

Ewentualne skargi prosimy kierować do Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Można również skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić Rzecznika o podjęcie interwencji w swojej sprawie.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do Aresztu Śledczego w Krakowie:

Areszt Śledczy w Krakowie znajduje się przy ulicy Montelupich 7, w odległości 300 m znajduje się przystanek tramwajowy Dworzec Towarowy dla linii nr 17,19,50,70,73. W pobliże Aresztu Śledczego w Krakowie można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem instytutu stomatologii UJ w strefie płatnego parkowania; w odległości około 100 m od wejścia głównego do aresztu znajdują się dwa oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami)

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Montelupich:

  • wejście administracyjne – nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku i osób niewidomych lub słabowidzących,
  • wejście główne – nie ma schodów, umożliwia wstęp osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku.

Na terenie Aresztu Śledczego w Krakowie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszczania się z psem asystującym.

Obiekty na terenie Aresztu Śledczego w Krakowie są częściowo dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, budynek administracyjno-szpitalny jest częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada parter i 3 piętra. Na parter prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynku jest winda obsługująca piętra budynku Budynek posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online - usługa nie jest dostępna.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu w budynku, bez barier architektonicznych.

Aplikacje mobilne

Areszt Śledczy w Krakowie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Areszt Śledczy w Krakowie jest w trakcie działań zmierzających do osiągnięcia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej