Koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

mjr Przemysław Bilicki

Zastępca Kierownika Działu Kwatermistrzowskiego Aresztu Śledczego w Olsztynie

Adres: 10-575 Olsztyn ul. Piłsudskiego 3

tel. 89 524 86 37

email: przemyslaw.bilicki@sw.gov.pl

koordynator do spraw dostępności Aresztu Śledczego w Olsztynie -voice Rozmiar: 174.4 kB

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Rozmiar: 154.7 kB

Raport o stanie dostępności Areszt Śledczy w Olsztynie.

Raport o stanie dostępności Areszt Śledczy w Olsztynie Rozmiar: 65.5 kB

Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie wyznaczył Koordynatora do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie podejmowanej działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe koordynatora:

Zastępca kierownika działu kwatermistrzowskiego

mjr Przemysław Bilicki

Areszt Śledczy w Olsztynie

al. Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn

e-mail: przemyslaw.bilicki@sw.gov.pl

tel. 89 524 86 37

 

Wyznaczenie koordynatora Rozmiar: 466.3 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej