Zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej oraz koordynator do spraw dostępności

Do zadań koordynatora ds. dostępności oraz Zespołu należy w szczególności:

- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Areszt Śledczy w Sosnowcu,

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19. lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- monitorowanie działalności Aresztu Śledczego w Sosnowcu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator dostępności - zespół:

mjr Sławomir Grenda - przewodniczący Zespołu, koordynator ds. dostępności
e-mail: slawomir.grenda@sw.gov.pl
tel. 32 292 48 88

ppor. Paweł Samojluk - członek Zespołu
e-mail pawel.samojluk@sw.gov.pl
tel. 32 292 48 89

ppor. Krzysztof Breur - członek Zespołu
e-mail: krzysztof.breur@sw.gov.pl
tel. 32 263 14 27

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej