Koordynator dostępności:

mjr Sławomir Grenda

e-mail: slawomir.grenda@sw.gov.pl

telefon: +48 32 292 48 88

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej