W bieżącym roku Polska obchodzi 25 rocznicę przystąpienia do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (19 stycznia 1993 r.) oraz uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (1 maja 1993).

Służba Więzienna podejmuje szereg inicjatyw i przedsięwzięć upamiętniających 25 rocznicę przystąpienia Polski do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności .Wydarzenia te w poszczególnych jednostkach będą organizowane przez najbliższe miesiące.

Najczęściej są to konferencje poświęcone ww. tematyce, turnieje piłkarskie, spotkania z lokalnymi organizacjami zajmującymi się ochrona praw człowieka, pogadanki oraz audycje tematyczne, projekcje filmów, konkursy.

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi specjalną zakładkę dedykowaną tej tematyce, informacje dostępne są po linkami https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/o-trybunale/  oraz   https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/aktualnosci/

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej