Mościcka Służba Więzienna w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Akademia Bezpieczeństwa jest organizatorem Kampanii Społecznej ,,Nie kręć za kółkiem". Celem Kampanii jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

,,Nie kręć za kółkiem” Kampania społeczna w Mościckim więzieniu

Zakład Karny w Tarnowie Mościach – to tutaj funkcjonariusze Służby Więziennej od lat realizują jeden z najciekawszych programów resocjalizacyjnych pod nazwą  „Bezpieczni na drodze”. Projekt ten powstał w 2011 r. i już rok później zdobył  I nagrodę Dyrektora Generalnego w ogólnopolskim konkursie na najlepszy program resocjalizacyjny. Program składa się z dwóch modułów.

Moduł teoretyczny - w ramach którego skazani uczestniczą w zajęciach typowo edukacyjnych podnoszących ich  wiedzę z zakresu szeroko rozumianej tematyki nietrzeźwości na drodze i moduł praktyczny,  obejmujący zajęcia w ramach których skazani wykonują nieodpłatną pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz angażują się w inicjatywy społeczne służące propagowaniu bezpieczeństwa na drogach. W ramach tego modułu, poza nauką sposobu dawania  znaków osobom kierującym pojazdami oraz pieszym przekraczającym jezdnię, skazani nabywają również umiejętności oceniania prędkości nadjeżdżających  pojazdów, ich odległości od przejścia czy też  możliwości ich bezpiecznego zatrzymania. W realizację programu oprócz więziennego wychowawcy i psychologa zaangażowane są też inne służby takie jak policja, ratownicy medyczni, terapeuci ośrodka leczenia uzależnień i wykładowcy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Uczestnicy programu poza udziałem w zajęciach  realizowanych na terenie ZK, włączają się też w inicjatywy społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Uczestniczyli m.in. w zorganizowanej przez Pałac Młodzieży w Tarnowie kampanii społeczno – informacyjnej

„To Ty Powiedz STOP Pijanym Kierowcom.”  Wzięli również udział w Ogólnopolskich uroczystościach  Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, a także uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu Pomnika Ofiar Wypadków Drogowych, gdzie spotkali się z osobami które ucierpiały w wypadkach lub straciły w nich osoby bliskie. Program kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części. Pierwsza to test wiedzy teoretycznej nabytej podczas zajęć. Drugi jest sprawdzianem umiejętności praktycznych i odbywa się w warunkach symulowanych (rzeczywistych).

Jeśli skazany złoży egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień upoważniających do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Są one ważne przez 5 lat, co daje możliwość podjęcia przez skazanego pracy również po zakończeniu kary i wyjściu na wolność. Dotychczas w Mościcach zrealizowano 14 edycji programu, w których uczestniczyło 263 skazanych. Przeszkolenie z zakresu nadzorowania bezpiecznego przejścia przez jezdnię ukończyło 42 więźniów.

 

Program cały czas ewaluuje, a funkcjonariusze Służby Więziennej z Mościc szukają coraz to nowszych rozwiązań i pomysłów, aby jeszcze bardziej dotrzeć do świadomości sprawców wypadków drogowych.

Takim właśnie pomysłem okazała się zorganizowana wspólnie z Fundacją Akademia Bezpieczeństwa, policją, strażą pożarną, i ratownictwem medycznym Kampania Społeczna na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kampania jest realizowana pod hasłem ,,Nie kręć za kółkiem”.

Opis Kampanii:

Założenia opierają się na edukacji i uświadomieniu młodym ludziom konsekwencji brawury za kierownicą oraz tragicznych skutków prowadzenia pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Prized wszystkim jednak kampania  ma wpisywać się w szerokie spektrum oddziaływań resocjalizacyjnych, prowadzonych wobec sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Ma stanowić elelment uzupełniający program ,,Bezpieczni na drodze”. Kampania podzielona jest na dwa etapy.

Pierwszy to  wizyta w więzieniu  młodzieży,  której przedstawiona zostanie  prezentacja multimedialna z zakresu bezpieczeństwa,  poprowadzona przez  funkcjonariusz Policji z sekcji ruchu drogowego. Następny panel zajęć należy do Służby Więziennej, która  omówi oddziaływania prowadzone wobec sprawców przestępstw w ruchu drogowym. Trzecia część spotkania to rozmowa ze skazanym za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu na drodze. Skazany przedstawi swoją historię i opowie młodzieży o skutkach osobistych, społecznych, finansowych i rodzinnych swojego zachowania. Po opuszczeniu jednostki młodzież weźmie udział w praktycznym szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy w zainscenizowanym wypadku drogowym. Osobami poszkodowanymi w kolizji będą skazani, którzy popełnili przestępstwa w ruchu drogowym i którzy uczestniczyli w realizowanym przez Służbę Więzienną programie readaptacji „Bezpieczni na drodze”. Dla więźniów będzie to dodatkowy walor resocjalizacyjny, gdyż jako sprawcy takich przestępstw wcielą się w role ofiar. 

Drugi etap Kampanii to kolejna wizyta młodzieży w zakładzie karnym. Tym razem w małych, czteroosobowych grupach młodzież będzie przygotowywać materiał filmowy w formie reportażu,  w którym wystąpią skazani za przestępstwa w ruchu drogowym. Po profesjonalnej obróbce obrazu i dźwięku powstałe filmy będą prezentowane młodzieży w szkołach powiatu tarnowskiego w  ramach zajęć z zakresu profilaktyki bezpiecznej jazdy.

Cele Kampanii:

 

1. Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i zasad udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży szkolnej oraz skazanych przebywających w Zakładzie Karnym w Tarnowie Mościcach.

2. Uświadomienie skutków prowadzenia pojazdów pod wpływem środków zmieniających świadomość;

3. Kształtowanie postaw i umiejętności przydatnych w bezpiecznym poruszaniu się po drogach;

4. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Służby Więziennej w społeczeństwie, jako instytucji czynnie działającej na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 

 

                                                                                                                                                              

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej