Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.

Informujemy, że dane osobowe podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są wykorzystywane jedynie w celu:

 • otrzymywania na podany adres e-mail informacji związanych z bieżącą działalnością Służby Więziennej w ramach usługi „Newsletter Służby Więziennej”,
 • przyjmowania dokumentów elektronicznych w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Niniejszy serwis korzysta z plików cookies, tzn. niewielkich informacji tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym użytkownika. W przypadku gdy użytkownik po raz kolejny odwiedza serwis www.sw.gov.pl, przeglądarka internetowa przesyła zapisane pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika z powrotem do serwisu, dzięki temu serwis rozpoznaje konkretnego użytkownika i pamięta jego indywidualne preferencje. Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika lub oprogramowaniach zainstalowanych na tym urządzeniu.

Ponadto pliki cookies:

• pozwalają na zbieranie informacji o tym, jak często i ilu użytkowników odwiedza serwis, tylko i wyłącznie w celach statystycznych, bez dokonywania identyfikacji użytkowników,

• pozwalają określić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu, a tym samym dostarczają informacji na temat obszarów, które zostały przeglądane, czasu spędzonego na stronie, trudnościach, które się pojawiły, jak np. komunikaty o błędach, co pozwala utrzymać działanie serwisu na odpowiednim poziomie. Pliki cookies nie służą identyfikacji danych osobowych użytkowników.

Korzystanie z serwisu przez użytkownika, bez dokonania zmiany ustawieńw przeglądarce internetowej w celu blokowania obsługi plików cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na używanie plików cookies. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE, zwanego dalej „rozporządzeniem”, informujemy
o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych na stronie www.sw.gov.pl:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 37a.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41, fax 22 848 85 81.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia, w związku z przyjmowaniem dokumentów elektronicznych w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w związku z art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, gdzie:

– odbiorcami danych są jednostki organizacyjne Służby Więziennej oraz w zakresie usługi informatycznej udostępniania zasobów serwerowni, Fabryka w chmurach sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, przy ul. Ułanów 16/33,

– dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

– podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjmowania dokumentów elektronicznych w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej, niemniej bez podania wymaganych danych osobowych, realizacja wymiany dokumentów nie będzie możliwa,

– osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

 1. realizacji usługi „Newsletter Służby Więziennej” na podstawie wyrażonej zgody,
  w trybie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia,

– odbiorcą danych jest Fabryka w chmurach sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, przy ul. Ułanów 16/33, świadczącą usługi informatyczne w zakresie udostępniania zasobów serwerowni,

– wyrażona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres zkm@sw.gov.pl, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– uzyskane dane przechowywane będą do momentu rezygnacji z usługi „Newsletter Służby Więziennej”,

– podanie danych osobowych w formularzu umieszczonym na stronie jest dobrowolne, niemniej bez ich podania realizacja świadczonych usług nie jest możliwa,

– osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  1. Osobie korzystającej z naszego portalu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna ona, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

Zmiana polityki prywatności

Centralny Zarząd Służby Więziennej zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej