Czy znasz wartość życia? Czy wiesz jak szybko możesz je stracić? Czy łatwo można zostać drogowym zabójcą? - to tylko kilka pytań, których zadanie powinno wywołać refleksję wśród adresatów zainaugurowanej kampanii społecznej. Jej współorganizatorem jest m.in. Służba Więzienna.

W 2014 roku Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wraz
z Komendą Stołeczną Policji w Warszawie i  Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie  zawiązał porozumienie w celu organizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej pt.: „Poznaj i zrozum ryzyko… Służba Więzienna i Policja o odpowiedzialności, ochronie i zachowaniu uczestników ruchu drogowego”.

W wyniku wspólnych działań funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KSP
i Okręgowego Inspektoratu SW w Warszawie powstał film edukacyjny wraz
ze scenariuszem zajęć przeznaczony do realizacji w ośrodkach szkolenia, szkołach ponadgimnazjalnych, CKU, Uczelniach Wyższych dla osób w wieku 18+.

W trakcie naszej czteroletniej współpracy udało się przeszkolić ponad 2 tysiące osób w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie oraz przeprowadzić ponad 30 lekcji wychowawczych dla młodzieży.

Z uwagi na olbrzymie zainteresowanie szkół i WORD-ów zajęciami, partnerzy postanowili reaktywować  kampanię edukacyjno-informacyjnej pt.: „Poznaj i zrozum ryzyko…” w nowej odsłonie pod hasłem „Raz, dwa, trzy … zginiesz TY!”. Do kampanii weszli nowi partnerzy: Wojskowy Instytut Medyczny oraz Fakt gazeta codzienna.

Nowy film i scenariusz zajęć stanowić będą narzędzia dydaktyczne do pracy zarówno
z młodzieżą  jak i osobami dorosłymi. „Raz, dwa, trzy – zginiesz TY!” to kampania społeczna skierowana do przyszłych i początkujących kierowców, ale również piratów drogowych, którzy zbieranie punktów karnych traktują jako hobby.

Cel główny zajęć:

Założenia opierają się na edukacji i uświadomieniu ludziom konsekwencji brawury
za kierownicą oraz tragicznych skutków prowadzenia pod wpływem alkoholu czy narkotyków.

Cele szczegółowe:

1. Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród młodzieży oraz dorosłych, którzy uczęszczają na zajęcia do Wojewódzkiego Ośrodka ruchu Drogowego.

2. Uświadomienie skutków prowadzenia pojazdów pod wpływem środków zmieniających świadomość;

3. Kształtowanie postaw i umiejętności przydatnych w bezpiecznym poruszaniu się po drogach;

4. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Służby Więziennej i Policji w społeczeństwie, jako instytucji czynnie działającej na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Podczas zajęć zostaną omówione m.in.: przyczyny wypadków drogowych, najczęściej lekceważone przepisy ruchu drogowego, konsekwencje ich łamania oraz sytuacja społeczno-prawna sprawców wypadków, z uwzględnieniem tych, którzy spowodowali wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Materiał filmowy natomiast przygotowany w ramach kampanii zawiera świadectwa osadzonych skazanych za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, narkotyków i w trakcie brawurowej jazdy. Pakiety trafią do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków ruchu drogowego, ośrodków szkolenia kierowców i centrów kształcenia ustawicznego.

 

Najważniejszym punktem kampanii jest świadectwo osób skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz za brawurową jazdę.

„Spowiedź” drogowego zabójcy, osoby skazanej za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, jest przestrogą dla podążających jego śladem, czyli naruszających przepisy ruchu drogowego. Jego obecność na spotkaniach i bezpośredni przekaz uzmysławia zebranym „cienką granicę bezpieczeństwa”.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej