Kampania skierowana do młodych kierowców oraz do osób redukujących punkty karne.

Kampania kierowana jest głównie do piratów drogowych, którzy stanowią w ruchu drogowym grupę podwyższonego ryzyka ze względu m.in. na skłonność do jazdy z nadmierną prędkością. Przed niebezpiecznym zachowaniem przestrzegać ma - oprócz statystyk - świadectwo skazanego za spowodowanie wypadku w trakcie brawurowej jazdy.

Pakiet edukacyjny w postaci filmu oraz scenariuszy zajęć wykorzystany może być wszędzie, gdzie jest możliwość zinstytucjonalizowanego dotarcia do młodych ludzi. Są to przede wszystkim zainteresowane bezpieczeństwem szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie, centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki szkolenia kierowców.

 

Celem zajęć jest m.in.: przedstawienie wybranych przepisów ruchu drogowego, poznanie przyczyn powstawania wypadków, omówienie zachowań stwarzających zagrożenie, poznanie najczęściej lekceważonych przepisów i konsekwencji ich łamania oraz przedstawienie sytuacji społeczno-prawnej sprawców wypadków (uwzględniając szczególnie wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym oraz prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).

Kampania skierowana do młodych kierowców oraz do osób redukujących punkty. Kampania realizowana jest przez OISW Warszawa i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie. „Spowiedź" drogowego zabójcy, osoby skazanej za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, jest przestrogą dla podążających jego śladem, czyli naruszających przepisy ruchu drogowego. Jego obecność na kursie i bezpośredni przekaz uzmysławia zebranym „wiotką granicę bezpieczeństwa". Świadectwa tego więźnia i innych, którzy pod wpływem alkoholu, narkotyków, bądź jadąc z nadmierną prędkością spowodowali wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, oraz opracowany Przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie i Komendę Stołeczną Policji pakiet edukacyjny (film i broszura informacyjna), to nowa metoda szkolenia młodych kierowców. ale również piratów drogowych, którzy zbieranie punktów karnych traktują jako hobby.

Od początku realizacji kampanii wspólnie z WORD Warszawa przeszkolonych zostało 2880 osób.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej