Od 2012 r. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy ze środowiskiem lokalnym (urzędami miast i dzielnic, starostwami, szkołami ponadpodstawowymi) realizuje projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, świetlic środowiskowych oraz placówek wychowawczych.

Głównym celem projektu są działania prewencyjne: ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy mogą skończyć się złamaniem prawa, popadaniem w uzależnienia i w rezultacie realną groźbą długoletniego więzienia.

Film jest wspólnym dziełem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. W filmie - na przykładzie trzech młodych ludzi: Wojciecha, Marcina i Adama - pokazano konsekwencje wyborów życiowych, które mogą skończyć się złamaniem prawa i w rezultacie długoletnim więzieniem.

Wojciech skazany został na 10 lat pozbawienia wolności m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym - nożem zaatakował swojego rówieśnika, który wcześniej w pubie przez pomyłkę sięgnął po jego butelkę z piwem. Marcin także został skazany na 10 lat więzienia ponieważ pod wpływem alkoholu i środków odurzających prowadził samochód i spowodował wypadek. W wypadku tym zginęły dziewczyny, które poznał na dyskotece i postanowił podwieźć do domu.

Najkrótszy wyrok - 8 lat pozbawienia wolności otrzymał Adam, bliski kolega Wojciecha, który razem z nim kradł, napadał na innych oraz brał udział w ustawianych bójkach pseudokibiców. Codzienność życia w celi pokazana jest właśnie na jego przykładzie. Adam jest ofiarą fali w więzieniu, listownie zrywa z nim dziewczyna, matka płacze podczas widzenia. Monotonny rytm jego dnia wyznaczają tylko apele, posiłki, spacery i zamiatanie celi małą szczoteczką.

 

Od 2012 r. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wspólnie z policją we współpracy ze środowiskiem lokalnym (urzędami miast i dzielnic, starostwami, szkołami ponadpodstawowymi) realizuje ww. projekt. Do końca 2017 roku w projekcie udział wzięło ponad 60 tys. uczniów.

Założenia:

Część I: Droga donikąd

Ukazane w aspekcie awersyjnym:

 •   przemoc
 •  kradzieże
 •   narkotyki
 •   alkohol / alkoholizm

oraz związane z nimi zjawiska społeczne, przedstawione jako równia pochyła, po której jednostka stacza się na margines społeczeństwa.

Część II: Co za kratami

Zasadniczym tematem będzie przedstawienie więzienia jako wynik najgorszego z możliwych wyborów życiowych:

 •  więzienie jako strata czasu, „przerwa w życiorysie”
 •  więzienie jako miejsce, gdzie więzi rodzinne ulegają osłabieniu
 •  więzienie jako brak swobody, wolności
 •  więzienie jako stan ciągłej deprywacji (te same, powtarzalne bodźce, brak zróżnicowania, kolorytu, radości życia)
 •  wszechobecna tęsknota za wolnością i wszystkim, co z nią związane
 •  duża szansa na to, że wystąpią trudności w przystosowaniu do życia w społeczeństwie po opuszczeniu więzienia

Narzędzia:

 • Film prewencyjny
 • Prelekcje funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej

Film

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej