Spotkania w ramach kampanii „Wolność się opłaca – żyj bez dopalacza” mają na celu wskazanie młodym ludziom, jakie zagrożenia niosą ze sobą substancje niewiadomego pochodzenia i składu, popularnie nazywane dopalaczami.

Funkcjonariusze SW  przedstawiają uczniom  prezentację multimedialną oraz materiał filmowy dotyczący dopalaczy i narkotyków. Podczas pogadanki przekazywane są również  informacje dotyczące rodzajów uzależnień, skutków zdrowotnych, moralnych, prawnych, zażywania środków odurzających.Kampania jest prowadzona przez OISW Warszawa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej