Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, w tym odnotowywany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 19 kwietnia 2022r. wszelkie uprawnienia osadzonych dotyczące realizacji widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Mysłowicach zostają przywrócone.

W związku z przywróceniem widzeń dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

1. Osoby odwiedzające oraz osadzeni zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

2. Po każdej turze widzeń zaplanowano przerwę na dokonanie dezynfekcji stanowisk, toalet, ciągów komunikacyjnych oraz wietrzenie sali widzeń.

3.Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem (32) 318 33 98 w każdy poniedziałek, wtorek i niedzielę w godzinach 9:00-14:00. 

Widzenia odbywają się w czterech turach, tj. od godz. 8.00 do godz. 9.00, od godz. 10.00 do godz. 11.00, od godz. 12.00 do godz. 13.00 oraz od godz. 14.00 do godz. 15.00. 

Ponadto utrzymuje się nadal możliwość realizacji kontaktu z osobami bliskimi poprzez komunikator Skype, zgodnie z ustalonym przez Dyrektora aresztu śledczego  porządkiem wewnętrznym.​

 

Paczki  higieniczno - odzieżowe przyjmowane są  od poniedziałku do piątku w godzinach
od  8.00 do 14.00 przez funkcjonariusza SW w pomieszczeniu znajdującym się obok poczekalni.

Paczki podlegają kontroli zawartości w obecności osoby je dostarczającej i przekazywane
są osadzonym w dniu doręczenia, bez zbędnej zwłoki.

Nie przyjmuje się paczek: 1) zawierających artykuły niezgodne z rodzajem paczki; 2) dla osadzonego nie przebywającego w Areszcie.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Mysłowicach lub zastępca dyrektora przyjmuje interesantów w sprawach skarg,próśb i wniosków codziennie w godzinach 8.00 - 12.00, a we wtorki w godz. 8.00 - 16.00

NBP O/Katowice

 

14 1010 1212 3059 0313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej