WIDZENIA DLA SKAZANYCH

- widzenia odbywają się w sali widzeń, bądź innym wyznaczonym pomieszczeniu:

- w soboty w godzinach 7.30- 17.30,

- w każdą ostatnią niedzielę oraz w drugi dzień Wielkanocy, i drugi dzień Bożego Narodzenia w godz. 12.00 - 16.00,

Zapisy  na widzenia odbywają się  telefonicznie pod nr telefonu 68 329 82 48 wyłącznie w środy i czwartki w godzinach 8.00- 14.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

WIDZENIA DLA SKAZANYCH W ODDZIELNYM POMIESZCZENIU BEZ OSOBY DOZORUJĄCEJ (po uprzednim uzgodnieniu terminu i godzin widzenia z wychowawcą oddziału):

- w soboty w godz. 7.30 do 14.30,

- w każdą ostatnią niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień Wielkanocy, i drugi dzień Bożego Narodzenia - w godz. 12.00 - 16.00;

- jeżeli w sobotę przypada dzień ustawowo wolny od pracy widzenia udziela się jak w dni świąteczne,

 

WIDZENIA DLA TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH

- widzenia odbywają się w sali widzeń bądź innym wyznaczonym pomieszczeniu:

- w piątki w godzinach 7.30- 14.30;

- w każdą ostatnią niedzielę miesiąca oraz drugi dzień Wielkanocy, i drugi dzień Bożego Narodzenia - w godz. 8.00- 12.00 w sali widzeń bądź innym wyznaczonym pomieszczeniu;

- jeżeli w piątek  przypada dzień ustawowo wolny od pracy widzenia udziela się jak w dni świąteczne,

- widzenia udzielane są na podstawie zarządzenia organu dysponującego, wydanego osobie odwiedzającej; w przypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej,

Zapisy na widzenia odbywają się telefonicznie pod nr telefonu 68 329 82 48 wyłącznie w środy i czwartki w godzinach  8.00 - 14.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI UDZIELA SIĘ WIDZEŃ:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

- niepełnosprawnym ze znaczą dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku inwalidzkim lub o kulach),

- osobom powyżej 75 roku życia.

 

1. Widzenie trwa 60 minut; w tym samym dniu udziela się tylko jednego widzenia. Za zgodą Dyrektora przysługujące niewykorzystane w miesiącu widzenia mogą być połączone;

2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora w widzeniu może uczestniczyć większa liczba pełnoletnich osób;

3. osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich;

4. Wpisanie do karty widzeń osoby niepełnoletniej (do lat 18) wymaga uzyskania zgody jej rodziców lub opiekunów prawnych;

5. Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora;

6. Widzenia odbywają się pod dozorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku;

7. W czasie widzenia (z wyłączeniem widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiających bezpośredni kontakt) zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w automatach samosprzedających umieszczonych w sali widzeń przez osoby odwiedzające, co stanowi formę poczęstunku ograniczonego czasem widzenia. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej;

8. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad odbywania widzenia może być ono przerwane lub zakończone przed czasem;

9. W sali widzeń obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych;

Paczki odzieżowo – higieniczne, dostarczane przez osoby wskazane przez osadzonych przyjmowane są do odwołania w biurze przepustek od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 14.30.

Przyjmowane są jedynie paczki z talonem, który określa rzeczy, na których posiadanie osadzony dostał zgodę dyrektora.

 

Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, które osadzony może posiadać w celi:

1) dres - 1 komplet

2) sweter, bluza lub golf - 1 szt.

3) koszula - 2 szt.

4) koszulka z krótkim rękawem - 4 szt.

5) krótkie spodnie - 1 szt.

6) kurtka (stosownie do pory roku) lub marynarka - 1 szt.

7) slipy - 4szt.

8) skarpety - 4 pary

9) buty - 1 para

10) obuwie sportowe - 1 para

11) pantofle ranne (klapki) 1 para

12) spodnie długie - 1 szt.

13) czapka zimowa - 1 szt.

14) szalik zimowy - 1 szt.

15) rękawiczki zimowe wełniane - 1 szt.

16) torba podróżna bez stelażu metalowego 1szt.

 

Wykaz art. higienicznych przyjmowanych w paczkach:

1) szczoteczka do zębów (bez zasilania) – 3 szt.

2) mydło w kostce – do 5 szt.

3) mydelniczka – 1 szt.

4) obcinaczki do paznokci bez nożyka i pilniczka – 1 szt.

5) gąbka do mycia ciala- 2 szt.

6) grzebień – 2 szt.

7) jednorazowe maszynki do golenia (bez zasilania bateryjnego) – 10 szt.

8) pędzelek do golenia – 1 szt.

9) Kosmetyczka – 1 szt.

10) szczoteczka do rąk – 1 szt.

11) papier toaletowy – do 5 rolek,

12) gąbki do mycia naczyń – 5 szt.

13) pumeks – 1 szt.

 

Osadzony może posiadać w celi, za zgodą dyrektora, następujący sprzęt:

1) telewizor o przekątnej ekranu do 48,26 cm LCD (19”), bez możliwości korzystania z funkcji teletekstu oraz pilota, bez zintegrowanego z odbiornikiem odtwarzacza DVD. Przewód antenowy nie może być dłuższy niż 1,5 mb,

2) mały radioodbiornik (bez możliwości rejestracji dźwięku),

3) grzałkę elektryczną o mocy do 350 W lub jeden czajnik do 1000 W z tworzywa sztucznego, 

4) fabryczny przedłużacz i rozgałęźnik ze stykiem ochronnym, o długości do 2,5 m, max. z 3 wyjściami,

5) wentylator o przekroju do 30 cm (wyłącznie w lecie w porze panujących upałów),

6) lampkę biurkową bez zasilacza,

7) słuchawki douszne bez mikrofonu

8) dopuszcza się do użytku za zgodą dyrektora:

- odtwarzacz CD, również przenośny o wymiarach nieprzekraczających 30cm x 20cm x 30cm lub DVD stacjonarny – oba bez możliwości rejestracji dźwięku i głośników zewnętrznych.

Urządzenia elektroniczne nie mogą być wyposażone w moduły umożliwiające łączność bezprzewodową.

 

Dopuszcza się przesyłanie kart do samoinkasujących aparatów telefonicznych w formie przesyłki wartościowej. W przypadku przesyłania kart w innej formie, areszt nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem aresztu. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową w wyniku realizacji zamówienia złożonego na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie na paczkę żywnościową osoba najbliższa może złożyć na specjalnym formularzu zamówienia:

- przy wykorzystaniu skrzynki podawczej znajdującej się w sali widzeń,

- drogą elektroniczną na adres e-mail: zielonagora.kantyna@pomet-wronki.com.pl,

- drogą pocztową (zamówienie wraz z dowodem wpłaty) na adres:

Areszt Śledczy w Zielonej Górze

ul. Łużycka 2

65-601 Zielona Góra z dopiskiem „Kantyna”

 

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w kantynie są dostępne:

- w sali widzeń, na tablicy ogłoszeń - dla osób odwiedzających,

- na stronie internetowej jednostki wraz z wzorami: zamówienia na paczkę, listą produktów dostępnych w kantynie pod adresem https://www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-areszt-Sledczy-w-zielonej-gorze

Opłatę za paczkę należy uiścić przelewem na konto bankowe podane w formularzu zamówienia (Numer konta punktu sprzedaży: 79 1610 1146 2000 0120 5871 0007 Bank Spółdzielczy SGB - Spółdzielcza Grupa Bankowa w tytule przelewu należy podać: AŚ Zielona Góra – paczka żywnościowa dla: [imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia) Zamówienie będzie przyjęte do realizacji przez kantynę po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu śledczego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Paczka zostanie przekazana osadzonemu niezwłocznie – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez kantynę potwierdzonego zamówienia i zaksięgowania wpłaty.

 

Paczkę z artykułami higienicznymi realizowaną za pośrednictwem punktu sprzedaży w areszcie mozna otrzymać raz w miesiącu.

Otrzymanie przez osadzonego paczki z odzieżą, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, lekarstwami oraz kolejnej ze środkami higienicznymi, a także paczek nierealizowanych za pośrednictwem punktu sprzedaży wymaga uzyskania zgody Dyrektora Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

Artykuły higieniczne mogą być dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty przez osobę zamawiającą, po uprzednim potwierdzeniu, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki. Zamówienia może dokonać zarówno osoba najbliższa, jak i osadzony posiadający odpowiednie środki finansowe. Zamówienie może zostać złożone korespondencyjnie, pocztą elektroniczną lub przy wykorzystaniu skrzynki podawczej znajdującej się w sali widzeń.

Formularz zamówienia oraz lista produktów są dostępne w punkcie sprzedaży, sali widzeń, biurze przepustek, na stronie internetowej: https://www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-areszt-Sledczy-w-zielonej-gorze.

Osadzony otrzymuje paczkę higieniczną w wyniku realizacji zamówienia złożonego na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni roboczych.

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:00-17:00

Wtorek- Piątek: 7:00- 15.00

Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie: 68 329 82 40

 

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Aresztu Śledczego w Zielonej Górze z dnia  31 stycznia  2023 r. w sprawie porządku wewnętrznego zezwala się na dostarczanie przez rodzinę lub osobę najbliższą osadzonym prasy – codziennie w godz. 8.00-14.00 w ilości do 3 egz. dziennie o łącznej wadze nieprzekraczającej 0,5 kg.

Prasę należy dostarczyć osobiście do biura przepustek Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

Ponadto prasa może zostać dostarczona za pośrednictwem poczty przesyłką zwykłą z dopiskiem na kopercie „PRASA”.

Czasopisma i  gazety nie mogą zawierać żadnych zapisków.

Prasa przekazana osadzonym nieprzebywającym w tutejszej jednostce może zostać odebrana przez nadawcę w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu do jednostki. Prasa nie podjęta nie podlega magazynowaniu.

Areszt Śledczy w Zielonej Górze
ul. Łużycka 2
65-601 Zielona Góra

42 1010 1704 0017 7513 9120 0000

W tytule przelewu należy podać: IMIĘ, NAZWISKO ORAZ IMIĘ OJCA osadzonego, dla którego przeznaczony jest przelew.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej