Zasady udzielania widzeń:

WIDZENIA DLA SKAZANYCH

- w soboty w godzinach od 8.00 do 17.00; zapisy osób odwiedzających przyjmowane będą w biurze przepustek od godz. 7.00 do godz. 13.30,

- w ostatnią niedzielę miesiąca oraz w dni ustawowo wolne od pracy (dni świąteczne), tj. Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja, Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), Boże Ciało, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia w godz. 12.00 - 16.00; zapisy osób odwiedzających przyjmowane będą w biurze przepustek od godz. 7.00 do godz. 13.30.

 

WIDZENIA DLA SKAZANYCH W ODDZIELNYM POMIESZCZENIU BEZ OSOBY DOZORUJĄCEJ (po uprzednim uzgodnieniu terminu i godzin widzenia z wychowawcą oddziału)

-  soboty od godz. 8.00 do 17.00; zapisy osób odwiedzających przyjmowane będą w biurze przepustek od    godz. 7.00 do godz. 13.30.

- w ostatnią niedzielę miesiąca oraz w dni ustawowo wolne od pracy (dni świąteczne), tj. Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja, Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), Boże Ciało, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia - w godz. 8.00 do 16.00; zapisy osób odwiedzających przyjmowane będą w biurze przepustek sali widzeń od godz. 8.00 do godz. godz.13.30.

 

WIDZENIA DLA TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH (za zgodą organu dysponującego) 

- w piątki w godzinach 08.00 - 17.00; zapisy osób odwiedzających przyjmowane będą w biurze przepustek od godz. 7.00 do godz. 13.30,

- w ostatnią niedzielę miesiąca oraz w dni ustawowo wolne od pracy (dni świąteczne), tj. Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja, Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), Boże Ciało, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia w godz. 8.00 - 12.00; zapisy osób odwiedzających przyjmowane będą w biurze przepustek od godz. 7.00 do godz. 10.00.

 

JEŻELI W PIĄTEK LUB W SOBOTĘ PRZYPADA DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY WIDZENIA UDZIELA SIĘ JAK W DNI ŚWIĄTECZNE.

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI UDZIELA SIĘ WIDZEŃ:

-  kobietom w zaawansowanej ciąży,

-  osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

- niepełnosprawnym ze znaczą dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku inwalidzkim lub o kulach),

- osobom powyżej 75 roku życia.

Lista produktów dostępnych w kantynie Aresztu Śledczego w Zielonej Górze

 

Formularz zamówienia

 

 

Zasady realizacji paczek żywnościowych

Paczka żywnościowa realizowana przez osobę najbliższą

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą (ujętą w bazie Noe.NET).

Zamówienie na paczkę żywnościową osoba najbliższa może złożyć na specjalnym formularzu zamówienia:

- w kantynie podczas trwania widzenia,

- drogą pocztową (zamówienie wraz z dowodem wpłaty) na adres:

Areszt Śledczy w Zielonej Górze, ul. Łużycka 2,

65-601 Zielona Góra z dopiskiem „Kantyna”

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w kantynie są dostępne:

- na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Zielonej Górze,

- w kantynie,

- w poczekalni sali widzeń.

Zamówienie należy sporządzić na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie aresztu śledczego.

Opłatę za paczkę można uiścić w czasie trwania widzenia lub przelewem na konto bankowe podane w formularzu zamówienia (w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i imię ojca osadzonego dla którego kierowana jest paczka). Zamówienie będzie przyjęte do realizacji przez kantynę po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. W przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana będzie do kantyny.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu śledczego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Paczka zostanie przekazana osadzonemu niezwłocznie – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez kantynę potwierdzonego zamówienia i zaksięgowania wpłaty.

Paczkę do osadzonego dostarczać będzie pracownik kantyny.

W przypadku zamówień drogą pocztową Areszt Śledczy i kantyna nie ponoszą odpowiedzialności za nie dostarczenie lub nieterminowe dostarczenie listu. W związku z tym rekomenduje się korzystanie z przesyłek poleconych.

Osoba odwiedzająca jest uprawniona także do zakupu w kantynie dla osadzonego paczki higienicznej. Podstawą do zakupu paczki jest zgoda dyrektora.

Lista artykułów higienicznych przyjmowanych w paczkach:

szczoteczka (bez zasilania)- 3 szt.

mydło w kostce – do 5 szt.

mydelniczka- 1 szt.

obcinaczki do paznokci bez nożyka i pilniczka- 1 szt.

patyczki do uszu- 1op.

grzebień- 2 szt.

jednorazowe maszynki do golenia (bez zasilania bateryjnego)- 10 szt.

pędzelek do golenia- 1 szt.

kosmetyczka- 1 szt.

szczoteczka do rąk- 1 szt.

papier toaletowy – do 5 rolek

gąbki do mycia naczyń- 5 szt.

 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:30-17:00

Wtorek- Piątek: 7:30- 15.30

NBP O/O Zielona Góra (kod SWIFT: NBPL PLPW)

Al. Wojska Polskiego 25

Zielona Góra

42 1010 1704 0017 7513 9120 0000

W tytule przelewu należy podać: IMIĘ, NAZWISKO ORAZ IMIĘ OJCA osadzonego, dla którego przeznaczony jest przelew.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej