Widzenia udzielane są w ilości i wymiarze zgodnym z grupą i podgrupą jaką posiada osadzony.

Zgodnie z zapisem art. 105a. kkw:

§ 1. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia, z zastrzeżeniem art. 90 pkt 6 i art. 91 pkt 8.

§ 2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 

§  3.  Skazani, o których mowa w art. 87a, mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi.


 

Dni wyznaczone na widzenia: widzenia wewnątrz zakładu odbywają się w czwartki i niedziele;

- widzenia dla skazanych udzielane są również w dni świąteczne: Nowy Rok, Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

 

Godziny wyznaczone na widzenia: 8:30 – 15:00

 

Miejscem wyznaczonym na widzenia są: sale widzeń

 

Porządek przeprowadzania widzenia odbywa się według następujących zasad:

- widzenia odbywają się wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

- w pierwszej kolejności udziela się widzeń:

a) kobietom w zaawansowanej ciąży,

b) osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, które przybyły na widzenie,

c) osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku inwalidzkim lub o kulach),

d) osobom, które ukończyły 75 rok życia,

 

Widzenia odbywają się według następujących zasad:

- w czasie widzeń zabronione jest przyjmowanie od osób odwiedzających jakichkolwiek przedmiotów,

- osobie odwiedzającej, której zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, widzeń nie udziela się,

- zobowiązuje się osoby odwiedzające do pozostawienia toreb, teczek, pakunków i podobnego bagażu w przeznaczonych do tego celu skrytkach w pomieszczeniu dla oczekujących,

obowiązkiem osób odwiedzających jest poddanie się czynnościom kontrolnym przy zastosowaniu urządzeń technicznych w uzasadnionych przypadkach dokonuje się kontroli osobistej, a także przeszukania przedmiotów, odzieży i obuwia.

W przypadku niedostosowania się do powyższych uregulowań widzenie może być nieudzielone, a widzenie rozpoczęte może zostać przerwane.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 774107384 lub 774107383 lub  za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Rafal.Rzepka@sw.gov.pl,Magdalena.Szeliga@sw.gov.pl w dni robocze w godzinach 9:00 – 12:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

 

 

Polska Grupa SW - Informacje

E - paczka, zamówienie na paczkę realizowane w kantynie:

Wpłat na paczkę żywnościową należy dokonywać na konto :

Numer konta punktu sprzedaży:  42 1130 1017 0020 1458 9320 0091

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

W tytule przelewu należy podać:
OZ Grodków - paczka żywnościowa dla: (imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego, datę urodzenia)

Zakupy w kantynie - konto wypiskowe

35 1010 1401 0051 6413 9120 0000

e-mail: kantyna.oz.grodkow@pgsw.pl

Cennik od 17.05.2024 Rozmiar: 216.5 kB
Rozmiar: 101.8 kB

Kierownik oddziału przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00-14.00
Wtorek: 8.00-14.00
Środa: 8.00-14.00
Czwartek: 10.00-14.00
Piątek: 8.00-14.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP o/o Opole
Damrota 2b
OPOLE
35 1010 1401 0051 6413 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej