Jednostka wyludniona, brak widzeń.

Jednostka jest wyludniona, brak możliwości przesyłania paczek i dokonywania zakupów w kantynie.

Kierownik oddziału przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Jednostka jest wyludniona, brak możliwości dokonywania wpłat na konto depozytowe osadzonego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej