Gębarzewo, dnia 22 kwietnia  2022 r.

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że przywrócone zostają widzenia dla osadzonych w formie zapisanej w Kodeksie Karnym Wykonawczym.

Skazanym przebywającym w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego przysługiwać będą dwa widzenia w miesiącu. Skazanym przebywającym w warunkach zakładu karnego typu półotwartego oraz skazanym przebywającym w warunkach zakładu karnego dla młodocianych przysługiwać będą trzy widzenia w miesiącu. Zgodnie z art. 105a par. 3 kkw realizowane będzie również prawo osadzonego do dodatkowego widzenia dzieci. Informujemy, że od tego dnia realizowane będą również nagrody:

- zezwolenie na dodatkowe widzenie,

- zezwolenie na dłuższe widzenie,

- zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej,

- zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania na okres nieprzekraczający jednorazowo 30 godzin

- zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania na okres nieprzekraczający jednorazowo 14 dni.

Skazani będą mogli brać udział w organizowanych przez administrację poza terenem zakładu karnego grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych.

Widzenie może odbywać się nie więcej jak z dwoma osobami dorosłymi, bez względu na liczbę towarzyszących osób niepełnoletnich.

Aby skorzystać z widzeń wynikających z nagród, osadzeni powinni mieć zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu wniosek o udzielenie nagrody, najpóźniej do dnia rejestracji takiego widzenia oraz powinni poinformować o tym fakcie swoich najbliższych.

Osoba zgłaszająca chęć odbycia widzenia z osadzonym powinna w trakcie umawiania na widzenie określić jego czas trwania. 

Obowiązuje telefoniczny system umawiania rodzin lub osób bliskich najpóźniej 1 dzień przed terminem planowanego widzenia. Ustalanie terminu widzenia następuje pod wskazanymi numerami:

Zakład Karny w Gębarzewie i Oddział Zewnętrzny w Pobiedziskach 61811-10-68

Oddział Zewnętrzny w Środzie Wielkopolskiej 61 286-68-12 .

  1. Telefoniczne umawianie rodzin na widzenie odbywa się od poniedziałku do piątku w Zakładzie Karnym w Gębarzewie oraz Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach w godzinach 08:00 do 12:00, w Oddziale Zewnętrznym w Środzie Wielkopolskiej w godzinach od 09:30 do 14:30.

  2. Osoby odwiedzające winny zgłosić się do jednostki 15 minut przed rozpoczęciem widzenia.

  3. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję o ewentualnej odmowie wejścia na widzenia.


DYREKTOR

Zakładu Karnego w Gębarzewie

/-/ mjr Jarosław Korytowski

E-paczka dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Gębarzewie.

Zamówienie na paczkę, może być złożone przez osobę najbliższą bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę to jest Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET ul. Partyzantów 5 64-510 Wronki przy Zakładzie Karnym w Gębarzewie.

nazwa: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

adres: ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki

numer rachunku dla punktu sprzedaży 83 1240 3754 1111 0010 6646 6403   Bank Polska Kasa Opieki S.A

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Gębarzewie, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : Gębarzewo – imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki)

E-paczka dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach
i Oddziale Zewnętrznym w Środzie Wielkopolskiej.

Zamówienie na paczkę, może być złożone przez osobę najbliższą bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę to jest Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET ul. Partyzantów 5 64-510 Wronki przy OZ Środa Wielkopolska i OZ Pobiedziska.

nazwa: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

adres: ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki

numer rachunku dla punktu sprzedaży 16 1240 3754 1111 0010 6545 6966   Bank Polska Kasa Opieki S.A

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : OZ Pobiedziska – imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki)

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w OZ Środa Wielkopolska, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : OZ Środa Wielkopolska l– imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki)

Druk zamówienia na paczkę

Lista artykułów żywnościowych dostępnych w punkcie sprzedaży w OZ Pobiedziska ZK w Gębarzewie od 12.12.2022 roku

Lista suplementów diety dostępna w punckie sprzedaży w OZ Pobiedziska ZK w Gębarzewie od 12.12.2022 roku

Lista artykułów higienicznych i papierniczych dostępnych w punkcie sprzedaży w OZ Pobiedziska ZK w Gębarzewie od 27.02.2023 roku

Lista wyrobów tytoniowych dostępnych w punkcie sprzedaży w OZ Pobiedziska ZK w Gębarzewie od 17.10.2022 roku

Lista tabletek dostępnych w punkcie sprzedaży w OZ Pobiedziska ZK w Gębarzewie od 12.12.2022 roku

Kierownik Oddziału Zewnętrznego przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9.00-17.00

Wtorek: 9.00-15.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej