Od dnia 15 grudnia 2022 r. wprowadza się zapisy na widzenia:

- skazani zapisują się na widzenia u wychowawcy oddziału. Zapisując się na widzenia wskazują wybrany dzień oraz godzinę

 

 

1. Widzenia odbywają się w sali widzeń: w drugą środę każdego miesiąca, trzecią i czwartą sobotę każdego miesiąca oraz w pierwszą niedzielę każdego miesiąca, a także w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, z zastrzeżeniem treści pkt 2. Zgłoszenia od osób odwiedzających przyjmowane są w dniu widzeń do godziny 14:00, a w środę do godziny 13:30.

2. Nie udziela się widzeń w drugi dzień świat Bożego Narodzenia, w drugi dzień świąt Wielkanocnych, Zielone Świątki oraz 1 i 6 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada.

3. Widzenia odbywają się w sali widzeń w budynku administracji.

4. Wykorzystanie dłuższych lub dodatkowych widzeń oraz zgody na połączenie widzeń realizowane będzie tylko w przypadku realnych możliwości umieszczenia osób odwiedzających w sali widzeń i czasu pozostałego do zakończenia udzielania widzeń. Informację w tej sprawie zgłasza się prowadzącemu widzenia przy rozpoczęciu widzenia. Decyzję w powyższej kwestii podejmuje funkcjonariusz odpowiedzialny za realizację widzeń.

5. O rozmieszeniu osadzonych i osób odwiedzających w sali widzeń decyduje funkcjonariusz prowadzący widzenia.

6. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby odwiedzające poddawane są kontroli przy użyciu dostępnych środków technicznych a w uzasadnionych przypadkach kontroli osobistej. Przed udzieleniem widzenia osoby odwiedzające zobowiązane są zdeponować rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego szafkach. Osoby odwiedzające mogą wnieść do sali widzeń wyłącznie pieniądze bez portfela.

7. Widzenia w pierwszej kolejności udzielane są kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu oraz osobom powyżej 75 roku życia.

8. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w kantynie przez odwiedzających, pozostałe z poczęstunku artykuły odwiedzający zabierają ze sobą.

Rozmiar: 176.2 kB

 

 

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

(Imię, Nazwisko, Imię ojca)

Areszt Śledczy w Słupsku
ul. Sądowa 1
76-200 Słupsk

Osadzony może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową. Paczki żywnościowe i higieniczne dla osadzonych realizowane są wyłącznie za pośrednictwem kantyny. Osadzony może realizować paczkę osobiście, a osoby najbliższe mogą ją zrealizować osobiście lub drogą elektroniczną na adres email:

 kantyna-oz.ustka@igbmazovia.pl

Wyznacza się następujące dni i godziny realizacji paczek: poniedziałek: 08:00 - 15:00, środa: 08 – 14:00, i piątek w godzinach 08:00 – 12:00. W trakcie widzeń w niedzielę paczkę mogą zrealizować wyłącznie osoby odwiedzające osadzonych.
Dostarczanie osadzonym paczek przez osoby najbliższe drogą elektroniczną realizowane jest na podstawie formularza Zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Areszcie Śledczym w Słupsku przekazywanego wraz z dowodem wpłaty do punktu sprzedaży (kantyny). Wzór formularza zamówienia paczki, lista wraz z cennikiem dostępnych artykułów oraz numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat w wysokości wynikającej z zamówienia, jest dostępna w kantynie, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki. Zamówienia wraz z dowodem opłaty za paczkę można składać w kantynie lub przesyłać do jednostki drogą pocztową. Realizacja paczki następuje po potwierdzeniu przez administrację jednostki uprawnienia osadzonego do jej otrzymania, nie później niż pięć dni po otrzymaniu zamówienia z dowodem opłaty. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji (np. brak uprawnień), będą przekazywane osobie opłacającej paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu bankowego lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia na paczkę.
W czasie trwania widzenia osoby odwiedzające mogą zakupić artykuły żywnościowe i higieniczne dla osadzonego, stanowiące paczkę w ramach limitu uprawnień posiadanych przez osadzonego wynikających z prawa do otrzymania paczki żywnościowej i przyznanych nagród, określonych odpowiednio w artykułach 113a§3, 138§1 pkt 13, 221§2 pkt 3 kodeksu karnego wykonawczego.
Paczki odzieżowe można przesyłać za pośrednictwem poczty, firm kurierskich lub mogą zostać dostarczone przez osoby najbliższe (uprawnione do odwiedzin) w dni robocze oraz w niedziele, w godzinach 8:00-14:00. Ze względów technicznych związanych z kontrolą zawartości paczek przez urządzenie elektroniczne, paczki powinny być przesyłane lub dostarczane w kartonach nie przekraczających wymiarów: szerokość 48cm, wysokość 28cm, długość 100cm. Paczki dostarczane przez osoby najbliższe podlegają wstępnej kontroli przed przyjęciem. W każdej paczce musi znajdować się spis zawartości. Niedozwolone jest przesyłanie w paczkach odzieżowych żywności, środków higieny i innych przedmiotów.

Sprzęt RTV i AGD przyjmowany jest do jednostki w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00.  Przyjęcie powyższego sprzętu wymaga uprzedniej zgody Dyrektora AŚ Słupsk. Dostarczony sprzęt musi być sprawny technicznie i zgodny z porządkiem wewnętrznym jednostki udostępnionym na stronie biuletynu informacji publicznej Aresztu Śledczego w Słupsku

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Aresztu Śledczego lub jego zastępcy przyjmują interesantów w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30,

a w środy do godziny 17:00 (po uprzednim umówieniu spotkania)

Wpłaty dla osadzonych należy dokonywać na rachunek NBP o/Gdańsk 10 1010 1140 0021 5013 9120 0000 . W przelewie proszę podać imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego.

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej