1. Widzenia odbywają się w sali widzeń lub innych pomieszczeniach wyznaczonych przez dyrektora.

 

2. Widzenia realizowane są przy stolikach oraz na stanowiskach przeznaczonych do widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt.

 

3. Rejestracja widzenia, z wyłączeniem widzeń bez osoby dozorującej oraz widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, odbywają się
telefonicznie pod numerem (091) 4667915 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

 

4. Osoba rejestrująca widzenie wyznacza każdej z osób odwiedzających godzinę realizacji widzenia, osoba odwiedzająca winna stawić się przed bramą zakładu na dziesięć minut przed wyznaczoną godziną widzenia. Dziesięciominutowe spóźnienie skutkuje nieudzieleniem widzenia.

 

5. Osoby ubiegające się o widzenie z tymczasowo aresztowanym zobowiązane są do przedstawienia w dniu widzenia aktualnego zarządzenia organu dysponującego.

 

6. Widzenia udzielane są:

w piątki i niedziele w godzinach od 8:00 do 11:40 skazanym i tymczasowo aresztowanym mężczyznom;

- w piątki i niedziele w godzinach od 12:00 do 15:40 skazanym i tymczasowo aresztowanym kobietom;

- w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 11:40 skazanym i tymczasowo aresztowanym kobietom;

- w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 15:40 skazanym i tymczasowo aresztowanym mężczyznom.

 

7. Pomiędzy poszczególnymi godzinami widzenia ustala się 20 minutową przerwę.

8. Widzenia bez osoby dozorującej oraz widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się od poniedziałku do piątku oraz w niedziele w godzinach 8.00–16.00. Rejestracja widzeń odbywa się w godz. 8.00–13.00.

9. Nie udziela się widzeń w niżej wymienionych dniach:

- 1 stycznia– Nowy Rok;

- 6 stycznia– Święto Trzech Króli;

- pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

- 1 maja– Święto Państwowe;

- 3 maja– Święto Narodowe Trzeciego Maja;

- dzień Bożego Ciała;

- 15 sierpnia– Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

- 1 listopada– Wszystkich Świętych;

- 11 listopada– Narodowe Święto Niepodległości;

- 24 i 25 grudnia;

- 31 grudnia.

10. Widzenia w ważne dni świąteczne obrządków innych niż obrządek rzymskokatolicki, mogą, za zgodą dyrektora, odbywać się w dni inne, niż wskazane w porządku wewnętrznym.

11. Osadzonym zabrania się wynoszenia z celi na widzenia oraz przynoszenia z widzeń, bez zgody dyrektora, jakichkolwiek przedmiotów.

12. Skazanym oraz tymczasowo aresztowanym podczas widzeń nie wolno dokonywać zakupów artykułów żywnościowych i napojów. Podczas zakupów realizowanych przez osobę odwiedzającą osadzony zajmuje miejsce przy stoliku.

 

13. Osadzeni oraz osoby odwiedzające podczas trwania widzenia zajmują miejsca przy stoliku, zabronione jest zajmowanie miejsc na kolanach innych osób (nie dotyczy małoletnich dzieci).

 

14. W czasie widzenia zezwala się skazanym i tymczasowo aresztowanym, którym udziela się widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

 

15. W razie udzielenia widzenia w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą, nie zezwala się osadzonemu na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie zakładu.

 

16. W okresie letnim, w czasie widzenia skazany może zdjąć bluzę i odbywać widzenie w spodniach i koszulce stanowiącej własność zakładu.

 

 

Sposób realizacji paczek w Zakładzie Karnym w Goleniowie

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wychodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

Procedura związana z zamówieniem paczki:

  • Nowy nr konta punktu sprzedaży: 73 1610 1146 2000 0120 5871 0018
  • zamówienie może być złożone przez osobę najbliższą dla osadzonego, składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Druk zamówienia na paczkę wraz z załączonym dowodem wpłaty należy przesłać: wyłącznie w formie papierowej (oryginalnej) na adres:

 

Zakład Karny

ul. Grenadierów 66,

72-100 Goleniów

z dopiskiem „Punkt sprzedaży"

 

UWAGA !!!

  • przypominamy, ze nie można łączyć artykułów żywnościowych z art. higienicznymi,
  • zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki,
  • zamówienia przesyłane drogą elektroniczna (mailową) nie będą realizowane,
  • środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która ją opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

  1. Nowy druk zamówienia obowiązujący od dnia 01.04.2023 r.
  2. Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Goleniowie

 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:00-16:00

Wtorek: 7:30-15:00

Środa: 7:30-15:00

Czwartek: 7:30-15:00

Piątek: 7:30-15:00

NBP Oddz. Okręgowy Szczecin

Starzyńskiego 1

Szczecin

05 1010 1599 0058 4513 9120 0000

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz imię ojca osoby pozbawionej wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej