Zgłoszenia na widzenia przyjmuje się za pomocą systemu rejestracji mailowej (zk_kwidzyn@sw.gov.pl) lub telefonicznej od wtorku do środy w godzinach 8:00-15:00 (55 645 89 05).

Widzenia dla zakładu karnego typu otwartego odbywają się w następujących dniach: poniedziałek w godzinach: 9:00, 10:30, 11:45 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8:00, 9:20, 10:45, 12:10, 13:25, 14:35 (poza świętami przypadającymi w te dni).

Widzenia dla zakładu karnego typu półotwartego odbywają się w następujących dniach: soboty i niedziele w godzinach  8:00, 9:20, 10:45, 12:10, 13:25, 14:35 (poza świętami przypadającymi w te dni).

Na widzenie należy przybyć co najmniej 60 minut przed planowanym rozpoczęciem widzenia.

 


 

 

REGULAMIN WIDZEŃ W ZAKŁADZIE KARNYM W KWIDZYNIE Rozmiar: 971.6 kB

Od 16.09.2023 Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe uruchamia w kantynie możliwość płatności kartą.

Wpłaty za paczki żywnościowe podczas widzenia pozostają bez zmian, płatność TYLKO GOTÓWKĄ.

 

Bezpośredni numer telefonu do Kantyny w Zakładzie Karnym w Kwidzynie: 55 645 89 19

 

Na podstawie art. 113 a § 3 kkw skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego z zastrzeżeniem art. 110 a § 1 kkw, który ogranicza łączną wagę posiadanych artykułów żywnościowych przez osadzonego w celi mieszkalnej do 6 kg. Do wagi tej nie zalicza się napojów i wyrobów tytoniowych. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów opakowania paczki.

 

Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może być złożone również przez osobę umieszczoną w wykazie osób bliskich dla osadzonego.

 

Sposoby realizacji paczek żywnościowych dla osadzonych:

1) e-paczka - w tytule przekazu pocztowego lub przelewu bankowego należy podać dokładne dane dotyczące osadzonego dla którego są przeznaczone środki na realizacje elektronicznej paczki: dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego] jak również dane osobowe składającego zamówienie.

 

Przekazy wypełnione w sposób niewłaściwy nie będą realizowane.

 

2) zlecenie i opłacenie sporządzenia paczki żywnościowej przez kantynę w czasie widzenia na terenie jednostki,

3) z kwot pieniężnych do dyspozycji na koncie depozytowym skazanego, który zleci kantynie sporządzenie paczki żywnościowej.

 

 

Jeśli chcesz zrobić paczkę dla osadzonego, musisz wykonać następujące kroki:

1. Wypełnij formularz zamówienia na paczkę w odpowiednie dane oraz produkty które mają się znaleźć w paczce, użyj do tego celu listy produktów która zawiera cenę brutto oraz gramaturę towarów.

 

2. Wykonaj zapłatę za paczkę przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:

UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA OD 01.01.2019 r. !!!!!

 

BGK 51 1130 1017 0020 1458 9320 0123

 

 

W tytule przelewu podaj nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz jednostkę penitencjarną w której przebywa osadzony.

Przykład: Jan Kowalski s. Kazimierza, ZK Kwidzyn

 

3. Prześlij formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty do IGB Mazovia. Możesz to zrobić:

 

a) za pośrednictwem e-mail, wysyłając zeskanowane dokumenty na adres paczka.gdansk@igbmazovia.pl

b) wysłać droga pocztową na adres:

 

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

 

ul. Lotnicza 1

 

82-500 Kwidzyn

 

z dopiskiem „Kantyna”

 

 

Wejdź na stronę internetową:

 

https://www.igbmazovia.pl/pl/oferta-oferta-handlowa/e-paczka-oferta-handlowa

 

 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

 

Poniedziałek: 08 - 15

Wtorek: 08 - 15

Środa: 08 - 15

Czwartek: 08 - 15

Piątek: 08 - 15

UWAGA: Informacja IGB MAZOVIA Rozmiar: 194.5 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 08 - 15
Wtorek: 08 - 15
Środa: 08 - 15
Czwartek: 08 - 15
Piątek: 08 - 15
 

Zakład Karny w Kwidzynie poszukuje kontrahenta, który zapewni pracę osobom pozbawionym wolności w ramach produkcji nakładczej. Wyżej wymienione osoby mogłyby wykonywać prace wyłącznie na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie.

W przypadku zainteresowania pracodawców prosimy o kontakt telefoniczny z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Kwidzynie pod numerami telefonów: 55 645 89 02, 55 645 89 13,  55 645 89 44.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość udostępnienia pomieszczeń do produkcji lub wybudowania na terenie jednostki hali produkcyjnej w ramach środków pozyskanych z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych.

 

UWAGA

Prasa dla skazanych przyjmowana jest do jednostki wyłącznie w przypadku uzyskania przez osadzonego indywidualnej zgody, wydanej przez Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie na zasadach określonych przez administrację jednostki, po dostarczeniu przez licencjonowanego kolportera prasy.

 

 

 

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Gdańsk
Lotnicza 1
82-500 Kwidzyn
48 1010 1140 0050 5013 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej