1. Widzenia osadzonych na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie odbywają się w godzinach od 8.00 do 15.00 we wtorki, czwartki, niedziele i święta.
2. Widzenia udzielane są według kolejności zgłoszeń w następujących godzinach:
8.00-9.00 - I tura,
10.00-11.00 - II tura,
12.00-13.00 - III tura,
14.00-15.00 - IV tura.
3. Rejestracja osób odwiedzających odbywa się telefoniczne, w dni robocze w godzinach 8.00-13.00 pod nr telefonu nr (17) 8580725 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_zkrzeszow@sw.gov.pl najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.
4. Widzenie trwa 60 minut. 
5. Skazanemu przysługuje widzenie zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6), art. 91 pkt 8) i art. 92 pkt. 10) k.k.w. 

 

Przy zamówieniu e-paczki należy wypełnić właściwy druk zamówienia (paczki żywnościowej lub paczki higieniczno – chemicznej), dokonać wpłaty na konto firmy prowadzącej punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie i wypełnić druk RODO.

 

Adres firmy prowadzącej punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

 

 

W celu realizacji paczki żywnościowej

Numer konta:

78 1130 1017 0020 1458 9320 0025

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

TYTUŁ PRZELEWU: [imię, nazwisko imię ojca osadzonego]

INFORMACJA IGB MAZOVIA

LISTA PRODUKTÓW WAŻNA OD 02 LISTOPADA 2022 r.

 

   LISTA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH .jpg         FORMULARZ ZAMÓWIENIA PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ.jpg

 

W celu realizacji paczki higieniczno - chemicznej:

Numer konta:

88 1130 1017 0020 1458 9320 0039

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

TYTUŁ PRZELEWU: [imię, nazwisko i imię ojca osadzonego]          

INFORMACJA IGB MAZOVIA

LISTA PRODUKTÓW WAŻNA OD 02 LISTOPADA 2022 r.

 

  LISTA PRODUKTÓW HIGIENICZNO - CHEMICZNYCH.jpg         FORMULARZ ZAMÓWIENIA PACZKI HIGIENICZNO - CHEMICZNEJ.jpg

 

RODO.jpg     

 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00 - 15.30
Wtorek: 8.00 - 15.30
Środa: 8.00 - 17.00
Czwartek: 8.00 - 15.30
Piątek: 8.00 - 15.30

 


 

NBP o/o Rzeszów

3-go Maja 12

Rzeszów

91101015280034051391200000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej