Koordynatorzy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

REGULAMIN UDZIELANIA WIDZEŃ Z OSOBAMI BLISKIMI

w Zakładzie Karnym w Wierzchowie

- obowiązujący od dnia 08.01.2024 r.

 

 

I. ZASADY OGÓLNE:

1. W widzeniu uczestniczyć mogą nie więcej niż 2 osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu.

2. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu osadzonemu udziela się tylko jednego widzenia.

3. Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6, art. 91 pkt 8 i art. 92 pkt 10, 105a§3 Kodeksu Karnego Wykonawczego.

4. Widzenia udzielane są we wtorki , środy i niedziele w godzinach : 8:30 – 09:30; 10:15 - 11:15 ; 12:00 – 13:00 ; 13:45 - 14:45

5. Widzenia odbywają się w sali widzeń.

6. Jednocześnie, na daną godzinę w sali widzeń udzielanych jest 8 widzeń.

7. Osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na stan po użyciu alkoholu lub innych środków zmieniających nastrój, nie będą wpuszczane na teren zakładu karnego.

 

II. ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ:

1. Sposób organizacji widzeń:

 • realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie może być zrealizowane;

 • widzenia będą udzielane najbliższym członkom rodziny, rozumianym zgodnie
  z art. 115§11 Kodeksu Karnego, po zarezerwowaniu terminu i godziny na minimum 1 dzień przed udzieleniem widzenia;

 • Dyrektor, w indywidualnych przypadkach, może udzielić zgody na udzielenie widzenia z inną osobą;

 • rezerwacja terminu widzenia odbywa się telefonicznie pod numerem 504 727 460 oraz mailowo - widzenia_zk_wierzchowo@sw.gov.pl wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 10:00. W tytule wiadomości e’mail należy podać : rezerwacja widzenia - w przypadku maila wymagane jest potwierdzenie telefoniczne;

 • rezerwacja kolejnego terminu widzenia może nastąpić po wykorzystaniu widzenia uprzednio zarezerwowanego;

 • osoby odwiedzające winny zgłosić się w dniu widzenia na co najmniej 30 minut przed zarezerwowaną godziną odwiedzin;

 • w przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie podejmuje dyrektor;

 • osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia wszelkich rzeczy prywatnych w szafkach depozytowych w pomieszczeniu wejścia do jednostki;

 • osoby odwiedzające zobowiązane są do korzystania ze środków dezynfekujących przy wejściu do jednostki oraz na sali widzeń;

 • Dyrektor ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku , gdy osoba odwiedzająca odmówi spełnienia wymogów formalnych określonych w niniejszym regulaminie;

III. REŻIM SANITARNY :

 1. W sali widzeń jednocześnie odbywa się maksymalnie 8 widzeń.

 2. We wszystkich pomieszczeniach sali widzeń obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 3. Osadzonym zezwala się, za zgodą Dyrektora, na przynoszenie rzeczy na widzenie w celu ich przekazania.

 4. W trakcie trwania widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie zakładu karnego.

 5. W trakcie trwania widzeń nie ma możliwości realizacji paczki dla skazanego.

 6. Sala widzeń wyposażona jest w kącik zabaw dla dzieci.

 7. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad i sposobu widzeń, widzenie może zostać przerwane i zakończone przed czasem.

 8. Sala widzeń wyposażona jest w środki do dezynfekcji rąk.

 9. Wprowadza się 45-minutowe przerwy pomiędzy widzeniami, w celu dezynfekcji powierzchni stolików. 

Zamówienia na e-paczki na stronie internetowej:  e-paczka.org  

Paczki realizowane są za pośrednictwem kantyny.  E-mail: kantyna.zk.wierzchowo@pgsw.pl

IGB Mazovia : nr rachunku  26 1130 1017 0020 1458 9320 0088

w tytule przelewu należy podać : imię , nazwisko i imię ojca.

Zamówienie na paczkę - paczka_2024.pdf
Cennik maj 2024r.  - cennik.pdf

NBP Oddział Okręgowy Szczecin

53 1010 1599 0141 0813 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej