DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

    Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

 

                  ppłk Tomasz Pagacz

                    mjr Ryszard Rusnarczyk

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej