DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

    Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

 

                ppłk  Katarzyna Gorzkowska​

                    mjr Ryszard Rusnarczyk

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej