DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO    

 ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Damian Knap

tel.:82 575 61 10

fax.:82 576 40 25

por. Adrian Małecki

tel.: 82 575 61 09

fax.:82 576 40 25

 

   

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej