DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŚWIDNICY

por. Piotr Przybył

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŚWIDNICY

mjr Bartłomiej Perlak

                                                                                                                       

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej