Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie

Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej

 

ppłk Ireneusz Łaciak

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej