Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

ppłk Mariusz Cychowski

Tel./Fax: (52) 585-52-52 / (52) 582-97-29

E-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

kpt. Robert Izydorczyk

Tel./Fax: (52) 585-52-52 / (52) 582-97-29

E-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

mjr Robert Klimaszewski

Tel./Fax: (52) 585-52-52 / (52) 582-97-29

E-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

mjr Michał Słowiński

Tel./Fax: (52) 585-52-52 / (52) 582-97-29

E-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

mjr Krzysztof Brzozowski

Tel./Fax: (52) 346-70-90 / (52) 347-20-98

E-mail: oz_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

mjr Wojciech Rewoliński

Tel./Fax: (52) 346-70-90 / (52) 347-20-98

E-mail: oz_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej