Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie
mjr Tomasz Szcześniak

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej