DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU

kpt. Robert Wiśniowski

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU

mjr Paweł Łutaj

                         

Tekst czytany                                                                                                                                                                

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej