DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

płk Artur Król

ppłk Marek Rogoziński

kpt. Maria Skwierawska

ppor. Mariusz Lewandowski

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

 

 

kpt. Maja Podolszyńska

mjr Daniel Chojnacki

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej