DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

płk Roman Paszko

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Mariusz Plis

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Mirosław Bajko

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej