DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Roman Paszko

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Mariusz Plis

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Mirosław Bajko

 

 

 

 

 

 

Tekst czytany audio

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej