DYREKTOR
ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Robert Piwko

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Dominik Salak

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Arkadiusz Stalmach

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Damian Knap

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej