DYREKTOR
ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Robert Piwko

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Dominik Salak

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Arkadiusz Stalmach

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej