DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Grzegorz Kowalik

kpt. Mariusz Cyc

kpt. Andrzej Martyka

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej