DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Krystian Kulicz

kpt. Andrzej Martyka

ppłk Grzegorz Michalak

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej