DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Marcin Żak

kpt. Artur Ochnio

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej