mjr Aleksander Pastwa 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu

tel./fax  56 657 79 11

mail: zk_inowroclaw@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej