DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Łukasz Pieńkos

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Zbigniew Śnieg

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Arkadiusz Szczepocki 

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Marcin Banaś

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Dariusz Walas

Z-CA  DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppor. Piotr Łoboda

 Z-CA

DYREKTORA

ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Alicja Adamska

Tekst maszynowy Rozmiar: 114.9 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej