DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

płk Piotr Ostaszyk

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Aneta Maicka

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Zbigniew Śnieg

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Dariusz Garliński

 

 

 

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Grzegorz Milczarczyk

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Marcin Banaś

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Dariusz Walas

 

 

 

 

Kierownictwo- audiodeskrypcja 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej